Scheidingsbemiddeling

Wanneer de beslissing is gevallen om te gaan scheiden is er sprake van verlies en afscheid nemen van een toekomst samen. Daar zit veel emotie. Het is een lange weg van puinruimen en wederopbouw. Op die weg moeten veel beslissingen genomen worden die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de rest van iemands leven. Opeens moeten eigen belangen behartigd worden tegenover de belangen van een ex en tegelijkertijd moet het goed geregeld zijn voor de kinderen. Tijdens die periode is structuur nodig.

Scheiden bestaat uit 3 delen.
De praktische scheiding d.w.z. alle afspraken die gemaakt moeten worden,
de juridische scheiding bestaat uit het vastleggen van de praktische scheiding
de emotionele scheiding wat gaat over loslaten en verwerken.
Samen met u pak ik die drie elementen van de scheiding aan zodat u na de scheiding in staat zult zijn om weliswaar als ex-partners maar ook als collega-ouders met elkaar om kunt gaan.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan kan zo uitgebreid gemaakt worden als men zelf wil. Drie punten moeten er in elk geval in staan.
de kosten van de verzorging (kinderalimentatie)
de wijze waarop de zorgtaken zijn verdeeld (omgangsregeling)
de wijze waarop de ouders elkaar informeren over hun minderjarige kinderen.

Download het ouderschapsplan: ouderschapsplan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.